نوشته‌ها

حضور نفرات IT کشور سوریه جهت بازدید از تجهیزات مخابراتی تولیدی بارزتلکام

بازدید تجار سوریه از تجهیزات مخابرای و هوشمند سازی تولیدی شرکت بارزتلکام