کنفرانس ظرفیت

/
کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیر ساخت ها …

سال 1400 مبارک باد

/
ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل…