ما را بیشتر بشناسید

شرکت فنی مهندسی بارزهلیل ( با نام تجاری بارزتلکام ) در سال 1387 به منظور کمک به ایجاد زیرساختهای ارتباطی کشور و انجام فعالیت های بازرگانی در داخل و خارج از کشور تاسیس گردید .
این شرکت با پشتوانه تجارب بسیار ارزشمند صاحب نام در صنعت و دانشگاه توانسته است در این حوزه حضور چشم گیر و مهمی داشته باشد.

حوزه های فعالیت

شرکت بارزتلکام در حوزه های زیر آماده خدمت رسانی میباشد.

  • شبکه انتقال مخابرات
  • بازرگانی
  • تغذیه نیرو و گراندینگ
  • هوشمند سازی
  • تولید تجهیزات مخابراتی و هوشمند سازی
  • FTTH